Co skrywa w sobie leasing finansowy?

Leasing finansowy to rodzaj umowy leasingowej, w której leasingodawca (właściciel środka trwałego) zobowiązuje się do przeniesienia własności środka trwałego na leasingobiorcę (stronę wynajmującą środek trwały) na koniec okresu leasingu. Leasingobiorca dokonuje okresowych płatności na rzecz leasingodawcy w trakcie okresu leasingu i zazwyczaj ma możliwość zakupu środka trwałego na koniec okresu leasingu (tzw. wykup).

Informacje o leasingu

Leasing finansowy jest często wykorzystywany przez przedsiębiorstwa do nabywania aktywów takich jak pojazdy, maszyny i urządzenia. Główne korzyści jakie niesie ze sobą leasing finansowy dla firm to:

  • Dostęp do aktywów, których nie są w stanie nabyć bezpośrednio ze względu na ograniczony kapitał lub kredyt
  • Poza wstępna wpłata zaliczki (która często jest niższa od tej, która byłaby wymagana przy zakupie), firmy nie są zobowiązane do dokonywania dalszych wpłat aż do końca okresu leasingu
  • Okresowe opłaty w ramach leasingu finansowego są generalnie traktowane jako koszty operacyjne, co oznacza, że można je odliczyć od dochodu do opodatkowania
  • Firmy mogą korzystać z niższych stopy procentowe poprzez wykorzystanie leasingu finansowego do nabycia aktywów
  • Na koniec okresu leasingu firmy mają możliwość wykupienia środka trwałego za jego wartość końcową lub zwrócenia go leasingodawcy.

Jakie są wady?

Główną wadą leasingu finansowego dla firm jest to, że nie są one właścicielami środka trwałego w okresie leasingu i dlatego nie mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od swoich wartość dla celów podatkowych.

Jest kilka wad leasingu finansowego, które należy rozważyć przed podpisaniem umowy. Po pierwsze, leasing finansowy może być droższy niż tradycyjny, dlatego ważne jest, aby porównać ceny. Po drugie, leasing finansowy ma zazwyczaj krótszy okres spłaty niż leasing tradycyjny, więc mogą być Państwo zmuszeni do częstszego dokonywania płatności. Wreszcie, leasing finansowy może nie obejmować wszystkich koszty przedmiotu leasingu, więc być może będą Państwo musieli sami płacić za naprawy lub konserwację.

Skonsultuj się ze specjalistą

Jeżeli rozważają Państwo zawarcie umowy leasingu finansowego, ważne jest, aby zasięgnąć profesjonalnej porady w celu upewnienia się, że warunki umowy są uczciwe i rozsądne oraz że rozumieją Państwo swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.