Miesiąc: sierpień 2022

Co skrywa w sobie leasing finansowy?

Leasing finansowy to rodzaj umowy leasingowej, w której leasingodawca (właściciel środka trwałego) zobowiązuje się do przeniesienia własności środka trwałego na leasingobiorcę (stronę wynajmującą środek trwały)...